မေန႕ကသတင္းမ်ား

for yesterday news
   If you don't  see the latest news update, please refresh your browser.  
   Please use Internet Explorer if your Mozzila FireFox or Chrome browser is causing problems.  

MCN  TV

June 28, 2016

 

MCN ေန႔စဥ္

႐ုပ္သံသတင္း

အစီအစဥ္

 

RFA  TV

June 28, 2016

 

NEWS

 UPDATE

 

VOA  TV

June 28, 2016

 

ေန႔စဥ္တီဗီြ

သတင္းလႊာ

BBC  TV

June 28, 2016

 

ဘီဘီစီျမန္မာပိုင္း

တီဗီအစီအစဥ္

( ၂၈ ဇြန္ ၂၀၁၆)

DVB  TV

June 28, 2016

သတင္းစာေပၚ

ကဖတ္စရာမ်ား

 

 

DVB  TV

June 28, 2016

၂၁ ရာစု ပင္လုံ

ညီလာခံ ၾသဂုတ္

လကုန္ထက္

ေနာက္မက်ပဲ

က်င္းပဖိုု႔ ဆုံးျဖတ္

 

 

DVB  TV 

June 28, 2016

 

ဒီမုိကေရစီ

 ဖက္ဒရယ္

ျပည္ေထာင္စု

အျမန္ဆံုး ထူ

ေထာင္ႏုိင္ေအာင္

ၿကိုုးစားဖို႔ တိုက္တြန္း

 

DVB Debate

 

လူနည္းစုေတြ

တန္းတူအခြင့္

အေရးရဖို႔

ဘယ္လိုစိန္ေခၚ

မႈေတြရွိေနလဲ

 

DVB  TV

June 28, 2016

 

အစိုးရသစ္ ၅ႏွစ္

တာ ခရီးမွာ က်ရာ

အခန္းက႑

ကေန လက္တြဲဖို႔

CSOေတြ အသင့္ရွိ

 

DVB   TV

June 28, 2016

လည္ပင္းရွည္

ေၾကးကြင္းပတ္

ကယန္းအမ်ဳိးသမီး

တခ်ိဳ့ ေမြးရပ္ေျမ ျပန္

 

 

DVB   TV

June 28, 2016

 

ပရီးမီးယား

 ေကာ္ဖီထုတ္လုပ္တဲ့

ကုမၸဏီကို တရားစြဲ

DVB   TV

June 28, 2016

 

ေရႊႀတိဂံေဒသ

ေတြမွာ ဆယ္စု

ႏွစ္အတြင္း ဘိန္း

စုိက္ပ်ဳိးထုတ္မႈ

၃ ဆျမင္႔တက္

 

 

DVB  TV

June 28, 2016

 

က်ဳိးထီးရိုုး တည္းခို

ခန္း တရားမ၀င္

အခန္း(၁၀၆)ခန္း

 တစ္အတြင္း

ဖ်က္သိမ္းရမည္

 

DVB  TV

June 28, 2016

 

လံုုျခံဴေရး အတြက္

 ကိုုယ္ထူကိုုယ္ထ

ေစာင့္ၾကည့္

ကင္မရာေတြ

 တပ္ဆင္

 

 

DVB  TV

June 28, 2016

ေန႔စဥ္ စီးပြား

ေရးသတင္း

အစီအစဥ္

KAMAYUT  TV

June 28, 2016

 

ျမန္မာ့ဘဏ္

လုပ္ငန္း တိုးတက္မႈ

 ဘယ္အေျခအေန

ေရာက္ၿပီလဲ

 

 

KAMAYUT  TV

June 28, 2016

 

Telenor အတြက္

တာဝါတိုင္ ၉၂ဝ

 ထပ္ေဆာက္မယ္

 

KAMAYUT  TV

June 28, 2016

 

ကေလးေတြအတြက္

 ေက်ာင္းျပင္ပစာေပ

 လံုေလာက္မႈရိွရဲ႕လား

 

KAMAYUT  TV

June 28, 2016

 

FMI အႏွစ္၂ဝ

အတြင္း ဝင္ေငြ

စံခ်ိန္တင္တာ

ဘာေၾကာင့္လဲ

 

 

 

   
 

NEWS & MEDIA

Breaking News: Live News Feed

 
   
     
       
   
 
   
   
 
 


   
     
   
Unique on-line visitors
sorted by country
Flag Counter
 
All the logos and banners on this page are the registered trademarks and the properties of the respective news agencies and sources.
 
 

PLEASE READ OUR DISCLAIMER